Gạch lát nền Cotto Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series Ngói màu tráng men Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series

Quan hệ cổ đông

20/10/2017

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 

22/09/2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội thông báo tới Quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

25/04/2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông báo tới các Quý Cổ đông về việc mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu

10/03/2017

 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội được tổ chức tại Nhà máy Viglacera Yên Phong, KCN Yên Phong, Bắc ninh ngày 9 tháng 3 năm 2017 với 58 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.451.501 cổ phần, bằng 87,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

10/03/2017

 Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội được tổ chức ngày 9 tháng 3 năm 2017 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong, KCN Yên Phong, Bắc ninh

Trang 4/6 [1][2][3][4][5]>> Chuyển nhanh
Giải thưởng