Gạch lát nền Cotto Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series Ngói màu tráng men Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series

Quan hệ cổ đông

19/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015

14/03/2015

Ngày 10 tháng 3 năm 2015 Công ty Cổ phần Viglacera đưa ra thông báo số 07/VIH-HDQT về việc Chốt danh sách dự  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

07/04/2014
Ngày 28 tháng 03 năm 2014, tại Nhà máy Vigl;acera Yên Phong, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
13/03/2014

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông báo việc chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ phần Viglacera Hà Nội 

12/03/2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội xin trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Trang 6/6 <<[6] Chuyển nhanh
Giải thưởng