Gạch lát nền Cotto Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series Ngói màu tráng men Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series

Tin công ty

20/12/2017

 Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội tổ chức phiên họp bất thường

08/04/2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội Công bố báo cáo tài chính năm 2016 trên thị trường chứng khoán

05/04/2017

Ngày 1/4/2017, các đồng chí Cán bộ hưu trí của Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội qua các thời kỳ về thăm Công ty tại Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

27/02/2017

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội - Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty

27/02/2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội thông báo chốt danh sách dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

27/02/2017

 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội thông báo việc chốt danh sách dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Trang 2/3 [1][2][3] Chuyển nhanh
Giải thưởng